HFHV tuyển cán bộ hành chính

Tổ chức Hỗ trợ Gia cư tại Việt Nam (HFHV)  cần tuyển 01 cán bộ hành chính, làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: application@habitatvietnam.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/06/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.