EV Tuyển Tình nguyện viên

Tổ chức EV đang tuyển 03 Tình nguyện viên bộ phận truyền thông và 03 Tình nguyện viên bộ phận đào tạo, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email evsvietnam@gmail.com

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/04/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.