“Biệt phủ” xây trái phép trên núi Hải Vân chuyển thành khu du lịch?

ThienNhien.Net – Chủ biệt phủ xây trái phép trên núi Hải Vân làm đơn xin chuyển công năng công trình này thành khu du lịch.

UBND quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng vừa nhận được đơn của ông Ngô Văn Quang, chủ biệt phủ xây trái phép trên núi Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu về việc xin chuyển công năng công trình này thành khu du lịch.

Biệt phủ trái phép của ông Ngô Văn Quang trên núi Hải Vân.

Đơn của ông Ngô Văn Quang do HĐND thành phố Đà Nẵng tiếp nhận và chuyển đến UBND quận Liên Chiểu tiến hành xem xét, lấy ý kiến các địa phương và đơn vị liên quan. Ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết: Sau khi nhận đơn, UBND quận xem xét đơn và tổ chức lấy ý kiến của các địa phương, các ngành có liên quan, sau đó tổng hợp báo cáo UBND thành phố.
Ông Đàm Quang Hưng nói: “Chúng tôi đang tổ chức để xem xét đơn của ông Ngô Văn Quang và lấy ý kiến của các địa phương, các ngành có liên quan để xem xét trong việc xin vị trí đất để chuyển đổi theo nguyện vọng. Chúng tôi đang làm các bước quy trình theo đúng quy định để báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền xem xét”.

Nguồn: