Sở TN&MT Lào Cai: Xử phạt vi phạm hành chính trên 4,5 tỷ đồng

ThienNhien.Net – Từ ngày 1/1/2011 đến 22/5/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Lào Cai đã chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với các phòng chuyên môn tiến hành 150 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Đất của Công ty Cao su Hàm Rồng tại thị trấn Sa Pa bị thu hồi vì chậm đầu tư. (Ảnh: QT)

Qua thanh tra, kiểm tra, Sở TN&MT đã tiến hành xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị của UBND tỉnh: Xử phạt hành chính với số tiền trên 4,5 tỷ đồng; yêu cầu 2 tổ chức (Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam và Tập đoàn Mường Thanh) nộp tiền chuyển mục đích sử dụng 3.663,8m2 đất từ đất nông nghiệp sang đất chuyên dùng tại thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa.

Kiến nghị UBND tỉnh thu hồi 832.898,8m2 đất của Công ty TNHH MTV Kinh Bắc do để quá 12 tháng liền không đưa vào sử dụng và 4 tổ chức (Công ty Cao su Hàm Rồng tại thị trấn Sa Pa; Công ty TNHH Thương mại Hải Yến; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương; Tổng Công ty Thép Việt Nam tại Khu thương mại – Công nghiệp Kim Thành) thực hiện dự án chậm quá 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư. UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành các quyết định thu hồi đất đối với 05 tổ chức nêu trên.

Từ ngày 1/1/2011 đến ngày 22/5/2017, Sở TN&MT  Lào Cai đã tiếp nhận trên 300 đơn thư, trong đó khiếu nại, 86 đơn; tố cáo, 41 đơn; kiến nghị, phản ánh 179 đơn và tiếp 35 lượt công dân.

Kết quả giải quyết, đã xác minh, báo cáo giải quyết 46 đơn; chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 4 đơn; trả lời, hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 127 đơn; lưu 91 đơn do nặc danh, không rõ nội dung, đơn không có địa chỉ người gửi…