Xuất khẩu nông lâm thủy sản thu gần 7 tỷ USD

ThienNhien.Net – Bộ NN&PTNT cho biết, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong quý I-2014 ước đạt 6,9 tỷ USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ.

Cụ thể, giá trị xuất khẩu thủy sản ước đạt 1,61 tỷ USD, tăng 35%; giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính khoảng 1,47 tỷ USD, tăng 19,6% và giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 3,35 tỷ USD, giảm 1,6% so với năm 2013. Theo đánh giá, ngành hàng thủy sản tiếp tục là điểm sáng trong kim ngạch xuất khẩu của cả nước với giá trị xuất khẩu tháng 3 khoảng 574 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu 3 tháng đầu năm đạt 1,61 tỷ USD, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2013.