Bộ trưởng KH&ĐT nói về cơ sở để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7%

ThienNhien.Net – Tại sao Chính phủ lại đề ra mục tiêu tăng trưởng 6,7% cho năm 2017? Quan điểm và dựa trên cơ sở nào để thực hiện mục tiêu này?

Đây là những câu hỏi, băn khoăn của nhiều đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2017 diễn ra vào ngày 9/6.

Trước các câu hỏi, băn khoăn của các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã có giải trình, làm rõ những vấn đề mà các đại biểu quan tâm, đề cập.


Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu trước Quốc hội (Ảnh: Nhật Bắc)

Về tại sao Chính phủ đề ra mục tiêu phấn đấu tăng trưởng ở con số 6,7% năm 2017, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cũng như Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, đây là năm bản lề hết sức quan trọng để tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. Thêm vào đó là nhu cầu về phát triển nhanh để chống tụt hậu và tạo nguồn lực đầu tư phát triển cho các giai đoạn sau, cũng như duy trì sự ổn định các cân đối lớn như nợ công, tài chính ngân sách, tạo việc làm, các vấn đề an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững từ đó góp phần phát triển kinh tế-xã hội chung.

Về quan điểm và cơ sở nào để xác định mục tiêu 6,7%, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Chính phủ khẳng định quan điểm là không thực hiện mục tiêu tăng trưởng bằng mọi giá và không đánh đổi môi trường, sự ổn định vĩ mô lấy tăng trưởng. Chính phủ xác định ổn định kinh tế vĩ mô là ưu tiên hàng đầu và giải pháp căn cơ, căn bản là khơi dậy các tiềm năng, tận dụng được tối đa các cơ hội, lợi thế cho phát triển.

Các cơ hội ở đây có thể kể đến là bối cảnh quốc tế có nhiều thuận lợi hơn so với năm 2016; tình hình trong nước cũng có nhiều thuận lợi hơn so với năm trước. Nông nghiệp có sự phục hồi mạnh hơn do thời tiết thuận lợi, những hiệu quả về áp dụng công nghệ tiên tiến hiện đại trong nông nghiệp được phát huy tác dụng. Công nghiệp chế biến chế tạo tăng trưởng tích cực. Xuất khẩu tăng trưởng mạnh; dịch vụ, tiêu dùng đang trên đà tăng trưởng tốt.

Cùng với đó, một số dự án đầu tư đang được đẩy nhanh tiến độ đầu tư và giải ngân. Một số dự án lớn đã được hoàn thành và đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả và đóng góp cho tăng trưởng.

Trước bối cảnh giá dầu phục hồi và khả năng có thể khai thác được, Chính phủ quyết định tận dụng cơ hội này để khai thác thêm 1 triệu tấn dầu. Đây là điều tương đối tốt đối với nền kinh tế.

Về các giải pháp thực hiện, Chính phủ đã xây dựng và ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg giao các bộ, ngành thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017; từ đó các bộ, ngành sẽ xây dựng các mục tiêu tăng trưởng cho từng lĩnh vực cụ thể.

Chính phủ cũng xác định rõ 2 nhóm giải pháp cơ bản là giải pháp lâu dài và giải pháp trước mắt.

Về nhóm giải pháp lâu dài là phải tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế; thúc đẩy khơi thông, mở rộng thị trường xuất khẩu, thị trường trong nước…

Về nhóm giải pháp trong ngắn hạn, cần chỉ đạo thực hiện ngay trong năm 2017 là tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo các điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng ở các ngành, lĩnh vực; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư; theo dõi, giám giám sát chặt chẽ tình hình triển khai thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng để có các chỉ đạo, tháo gỡ các vướng mắc kịp thời.

“Về mục tiêu tăng trưởng 6,7% cho năm 2017, tôi xin báo cáo với Quốc hội đây là mục tiêu được cho là cao, song Chính phủ xác định hoàn toàn có cơ sở để phấn đấu và thực hiện được với điều kiện tất cả chúng ta phải triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp và phải có sự tham gia của cả hệ thống chính trị”, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu.