Kỷ luật 5 cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Đăk Song (Đăk Nông)

ThienNhien.Net – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đăk Nông vừa có quyết định kỷ luật đối với 5 cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Đăk Song.

Năm cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Đăk Song đã để xảy ra phá rừng với diện tích lớn trên địa bàn nhưng không kịp thời phát hiện để có biện pháp ngăn chặn.

Những cán bộ bị kỷ luật gồm: Trần Hữu Trung, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm rừng phòng hộ cảnh quan quốc lộ 14 huyện Đăk Song bị kỷ luật hình thức cách chức. Nguyễn Đình Dân, Hạt trưởng; Nguyễn Xuân Dũng, Phó Hạt trưởng cùng bị kỷ luật hình thức khiển trách. Hai Kiểm lâm địa bàn xã Nâm N’Jang là Nguyễn Hữu Nam và Lê Duy Khánh cùng bị kỷ luật hình thức cảnh cáo.

Nhiều diện tích rừng tại huyện Đăk Song bị chặt phá, đốt cháy công khai.

Trước đó, từ ngày mùng 3-5/5 năm 2017, Chi cục kiểm lâm Đăk Nông  tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng và thực trạng phá rừng, khai thác gỗ trái phép trên địa bàn xã Nâm N’Jang, huyện Đăk Song, đã phát hiện có 48,611 ha rừng bị phá, lấn chiếm trái phép. Trong đó, Hạt kiểm lâm huyện Đăk Song chỉ phát hiện lập hồ sơ xử lý 66 vụ với diện tích 28,230ha, số còn lại là 20,38ha không được lập hồ sơ xử lý.