Hà Nội tập trung giải tỏa cây xanh phục vụ mở rộng dự án đường vành đai 3