ICRAF Việt Nam tuyển chuyên viên

Trung tâm Nông Lâm Thế giới (ICRAF) tại Việt Nam hiện cần tuyển 01 chuyên viên nông lâm phục vụ dự án “Nông lâm kết hợp cho sinh kế của nông hộ nhỏ tại Tây Bắc, Việt Nam” (AFLI), làm việc tại Hà Nội, thường xuyên đi công tác tại các tỉnh dự án.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ xin việc về địa chỉ email ICRAF-VIETNAM@CGIAR.ORG hoặc địa chỉ:

Văn phòng ICRAF tại Hà Nội, số 8, lô 13A, Trung Hòa, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: ngày 30/09/2013

Thông tin chi tiết xem tại đây