Đặt mục tiêu tăng độ che phủ rừng toàn quốc lên 45%

ThienNhien.Net – Chiều qua (4/5), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị Công bố chương trình Quốc gia về REDD+ đến năm 2030 và đường tham chiếu rừng (FREL/FRL).

Đến năm 2020 Việt Nam phấn đấu có 14,4 triệu ha rừng các loại.

Ông Nguyễn Quốc Trị – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp – cho biết, mục tiêu của Chương trình là đến năm 2020, các hoạt động REDD+ sẽ góp phần giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao độ che phủ rừng toàn quốc lên 42% và diện tích các loại rừng đạt 14,4 triệu ha. Đến năm 2030, độ che phủ rừng toàn quốc sẽ lên 45%, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia đến năm 2030 giảm 8% tổng lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường (BAU) theo cam kết tại Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu, mức đóng góp có thể tăng lên 25% khi nhận được hỗ trợ quốc tế.

Chương trình cũng đặt mục tiêu nhân rộng các mô hình có hiệu quả cao về REDD+ và quản lý rừng bền vững, lồng ghép REDD+ vào chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững. Chương trình sẽ ưu tiên thực hiện các khu vực là điểm nóng về mất rừng và suy thoái rừng, vùng chịu tác động của biến đổi khí hậu và có tiềm năng tăng trữ lượng carbon rừng. Thời gian thực hiện chương trình là từ năm 2017 đến hết năm 2030.

Theo Thứ trưởng Hà Công Tuấn, thời gian qua, Việt Nam đã nỗ lực ngăn chặn phá rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc, nâng cao độ che phủ rừng, từng bước chuyển từ nhiều rừng sang rừng có chất lượng tốt hơn và đã đạt được những kết quả tích cực. Độ che phủ rừng của Việt Nam đã tăng từ 33,2% năm 2010 lên 41,19% năm 2016, trở thành quốc gia duy nhất trong khu vực có diện tích rừng ngày càng tăng.

Việt Nam hiện có khoảng 25 triệu người sống trong và cạnh vùng rừng núi.