Hải Phòng nói không với dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

ThienNhien.Net – UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch hành động lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2017.

Hải Phòng kiên quyết nói không với dự án gây ô nhiễm để giữ cho thành phố luôn xanh, sạch, đẹp (Ảnh minh họa)

Theo đó, năm 2017, Hải Phòng tập trung rà soát, điều chỉnh bổ sung các quy định pháp luật, nghiên cứu thể chế hóa quy định pháp luật trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn thành phố…

Đặc biệt, Hải Phòng kiên quyết không cấp phép đầu tư xây dựng các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, không đảm bảo các yêu cầu về xử lý môi trường; kiên quyết xử lý và thu hồi các dự án đầu tư chậm thực hiện theo quy định, có vi phạm, tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh… Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch, khắc phục tình trạng đầu tư, sử dụng lãng phí đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản không theo quy hoạch, kế hoạch…