“Đi và Mở” tuyển Thành viên

Ban tổ chức dự án trình diễn nghệ thuật “Đi và Mở” được tổ chức dưới sự bảo trợ của VTV6 và tổ chức phi chính phủ CECEM sẽ diễn ra tại một số làng nghề thuộc lưu vực sông Nhuệ và sông Đáy. Ban tổ chức cần tuyển ít nhất 10 thành viên cốt cán vào các ban Nội dung, Nhân sự, Truyền thông và Đối ngoại, IT, Tài chính – Hậu cần.

Liên hệ:

Nguyễn Thùy Trang – Điện thoại: 0983 029 296

Nguyễn Thu Hà – Điện thoại: 0936 815 361

Email: tuyendung.divamo@gmail.com

Hạn cuối nộp hồ sơ: 28/10/2014

Thông tin chi tiết xem tại đây.