Nghệ An giám sát nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm nghiêm trọng

ThienNhien.Net – Tỉnh Nghệ An đang thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quan trắc môi trường, đáp ứng các yêu cầu về cung cấp thông tin, số liệu về hiện trạng chất lượng môi trường, phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội bền vững.

Tỉnh sẽ giám sát liên tục chất lượng môi trường tại các nguồn thải lớn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, các điểm môi trường nhạy cảm ảnh hưởng sâu rộng trong sinh hoạt của cộng đồng dân cư; xây dựng hệ thống đầu mối tiếp nhận thông tin từ các trạm quan trắc tự động cơ sở và kết nối cơ sở dữ liệu với hệ thống dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo kế hoạch, năm 2017 kết nối được với 5 trạm quan trắc môi trường tự động; từ năm 2018 kết nối được với tất cả các trạm quan trắc môi trường tự động của các chủ nguồn thải đã lắp đặt trạm quan trắc môi trường tự động trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại Nghệ An, mạng lưới quan trắc môi trường hiện đang tồn tại nhiều bất cập, hạn chế. Trong đó, mạng lưới quan trắc nước mặt chủ yếu được thực hiện tại các lưu vực sông chính và lưu vực tiếp nhận nước thải các khu công nghiệp, một số kênh, hồ tiếp nhận nước thải của thành phố Vinh. Nghệ An có bờ biển dài trên 82 km cùng với 6 cửa sông, mật độ dân số cao, tập trung ở vùng ven biển.

Đây là một trong những áp lực lớn đến môi trường nước biển ven bờ, cần có sự quan trắc đồng bộ, kịp thời. Từ năm 2015, Nghệ An có kế hoạch thực hiện các trạm quan trắc môi trường tự động, cố định tại hai vị trí là điểm đầu sông Đào (là điểm xây dựng Trạm bơm cấp nước sinh hoạt cho thành phố Vinh) và điểm tại cầu Cấm (là lưu vực tiếp nhận nước thải củ bãi rác Nghi Yên và cấp nước cho Khu kinh tế Đông Nam, thoát ra biển Cửa Lò).

Nguồn nước thải thoát ra biển Cửa Lò sẽ được giám sát chặt chẽ. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Tuy nhiên, do có khó khăn, tỉnh chưa thực hiện được việc xây dựng các trạm quan trắc môi trường này. Hiện trên địa bàn tỉnh có 16 đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động song chỉ có 3/16 chủ nguồn thải đã lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động.

Khắc phục tình trạng trên, cùng với việc đầu tư xây dựng các trạm quan trắc, tỉnh Nghệ An sẽ công khai dữ liệu trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, phòng tránh và cùng giám sát chất lượng môi trường, phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống dữ liệu quan trắc môi trường.

Tỉnh đang tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách về bảo vệ môi trường nhằm khai thác tối đa nguồn lực cho xây dựng đầu tư nâng cao năng lực giám sát và cảnh báo môi trường; xây dựng cơ chế ưu đãi doanh nghiệp khi tham gia đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đối với những dự án đặc biệt quan trọng, dự án vùng đặc thù; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư các công trình bảo vệ môi trường.