Chương trình tài trợ giáo dục của VEF

Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) là một cơ quan chính phủ độc lập được thành lập bởi Quốc hội Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 2000 với sứ mệnh tăng cường mối quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thông qua các hoạt động trao đổi giáo dục, dành cho công dân Việt Nam theo học các chương trình sau đại học hoặc đào tạo sau tiến sĩ tại các trường đại học Hoa Kỳ, trong các ngành khoa học (tự nhiên, vật chất, và môi trường), kỹ thuật, toán học, y tế (bao gồm khoa học y sinh, dịch tễ học, dinh dưỡng học và thống kê sinh học trong y tế công cộng), và công nghệ (bao gồm công nghệ thông tin) cũng như dành cho công dân Hoa Kỳ tham gia giảng dạy các ngành tương tự tại các trường đại học tại Việt Nam.

Quỹ Giáo dục Việt Nam sẽ tài trợ 3 chương trình:

  1. Chương trình học bổng
  2. Chương trình học giả
  3. Chương trình giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt Nam

Liên hệ:

Bùi Hạnh – Quản lí chương trình

Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF)

Địa chỉ: Phòng 502, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0439363670 – Fax: 043936-3672

Email: hanhbui@vef.gov Hoặc usfs@vef.gov