Bộ Công Thương siết chặt quản lý các công trình thủy điện

ThienNhien.Net – Trước những tác động khó lường của những công trình thủy điện liên quan đến môi trường, dân sinh, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 396 siết chặt quản lý các công trình thủy điện.

Đập chính và hồ chứa nước nhà máy thủy điện Hàm Thuận (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Theo đó, thực hiện quyết định này, Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) đã có văn bản gửi các địa phương cả nước, các chủ dự án, hồ chứa yêu cầu tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, chất lượng công trình, vận hành, khai thác, an toàn đập thủy điện. Từ đó kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, đảm bảo tuân thủ pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tổng cục Năng lượng cũng có văn bản yêu cầu các địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các chủ hồ chứa, dự án tiến hành rà soát, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý chất lượng các dự án, công trình thủy điện từ giai đoạn quy hoạch đến khi nghiệm thu đưa vào vận hành khai thác của các cơ quan, đơn vị liên quan. Đồng thời đánh giá tình hình bố trí nhân lực; việc chấp hành các quy định liên quan của chủ đầu tư các dự án thủy điện; đánh giá các tồn tại, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ chất lượng công trình thủy điện.

Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp đang phối hợp với Tổng cục Năng lượng kết nối với các địa phương, đơn vị để tổ chức các lớp tập huấn về quản lý, an toàn các hồ chứa thủy điện. Ngay trong tuần này, tổ công tác sẽ làm việc với một số địa phương để phổ biến các nội dung liên quan đến công tác quản lý, vận hành an toàn đập và công tác phòng chống bão lũ của công trình thủy điện.

Bộ Công Thương yêu cầu Tổng cục Năng lượng, các Cục, Vụ thuộc Bộ Công Thương, UBND và Sở Công Thương các tỉnh thành, các chủ đập thủy điện và các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tổ chức, phối hợp thực hiện để hoàn thành các nhiệm vụ được giao; báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công Thương. Đồng thời, Bộ Công Thương cũng giao Tổng cục Năng lượng làm đầu mối theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện, tổng hợp, lập báo cáo trình Bộ trưởng Bộ Công Thương để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền liên quan về kết quả thực hiện Kế hoạch.