ILO tuyển tư vấn

Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam cần tuyển tư vấn doanh nghiệp, làm việc tại Hà Nội và Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: vietnamrecruitment@betterwork.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 14/03/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.