Phát triển bền vững nghề cá là ưu tiên của cộng đồng APEC

ThienNhien.Net – Mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên từ biển… là vấn đề được quan tâm của cộng đồng APEC

Trong khuôn khổ các hoạt động của Hội nghị quan chức cấp cao APEC lần thứ 1 đang diễn ra tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, hôm nay (25/2), nhóm công tác về nghề cá và đại dương đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên, chuẩn bị cho các nội dung về nghề cá và đại dương trong năm APEC Việt Nam 2017.

Cuộc họp của Nhóm nghề cá và đại dương có sự tham gia của gần 100 đại biểu của 21 nền kinh tế thành viên của APEC. Hiện nay, các thành viên khu vực APEC đóng góp trên 80% sản lượng nuôi trồng thủy sản và hơn 65% sản lượng khai thác toàn cầu.

Phát triển nghề cá bền vững đảm bảo sinh kế cho ngư dân ven biển là ưu tiên của cộng đồng APEC

Mức tiêu dùng hải sản của khu vực APEC cao hơn rất nhiều so với mức trung bình của thế giới. Do vậy, việc tăng sản lượng khai thác, nuôi trồng và giảm tổn thất sau thu hoạch cũng là một thách thức đối với khu vực APEC.

Tuy nhiên, nghề cá của khu vực APEC hiện đang đối mặt với nhiều thách thức do thời tiết ngày càng cực đoan, biến đổi khí hậu. Nghề cá của Việt Nam cũng như nhiều nền kinh tế thành viên thuộc khối ASEAN, Mĩ La tinh đều có điểm chung là có quy mô nhỏ, gắn với sinh kế của cộng đồng cư dân nghèo ven biển.

Đây chính là cộng đồng dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu. Vì vậy, cuộc họp của Nhóm công tác về Đại dương và Thủy sản sẽ ưu tiên thảo luận các vấn đề được nhiều nền kinh tế thành viên cùng quan tâm như: Tìm giải pháp đảm bảo sử dụng và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản ở Châu Á- Thái Bình Dương; Phát triển bền vững và bảo vệ môi trường biển, tăng cường khả năng thích ứng, chống chọi của cộng đồng dân cư ven biển về các thiên tai trong điều kiện diễn biến phức tạp của tự nhiên; Xác định các sáng kiến để triển khai tuyên bố về An ninh lương thực, đóng góp vào diễn đàn về an ninh lương thực sẽ diễn ra trong năm nay tại thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Các đại biểu thảo luận về phát triển nghề cá bền vững

Theo ông Trần Đình Luân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, cuộc họp của Nhóm công tác về nghề cá và đại dương tại thành phố Nha Trang là dịp để đánh giá, rà soát lại các cam kết, từ đó đề ra kế hoạch trong năm 2017 của nhóm. “Có rất nhiều vấn đề sẽ được đưa ra thảo luận cùng nỗ lực chung để chống lại biến đổi khí hậu, chia sẻ thông tin, hợp tác, để làm sao có những phương thức nhanh nhất, tốt nhất để ứng phó đối với biến đổi khí hậu của các nền kinh tế thành viên, tổ chức làm sao với mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên từ biển”, ông Trần Đình Luân cho biết.

Nguồn: