Phê duyệt khoản vay chính sách biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt kết quả đàm phán Khoản vay Chính sách Phát triển về Biến đổi khí hậu – lần thứ nhất (CCDPO1) vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao làm chủ tài khoản tiếp nhận bằng ngoại tệ của khoản Tín dụng cho Chương trình CCDPO1.

Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp xây dựng và trình Thủ tướng xem xét, quyết định phương án sử dụng số tiền Đồng quy đổi từ số tiền của khoản tín dụng của WB cho Chương trình CCDPO1 để tài trợ chi phí cho các chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trước đó, ngày 5/12, trên cơ sở đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng đã có công văn đồng ý thành lập Đoàn đàm phán với WB Hiệp định Tài trợ và các tài liệu pháp lý liên quan đến khoản vay này.