Để chết 9 ha rừng phòng hộ, 2 kiểm lâm bị kiểm điểm

ThienNhien.Net – Liên quan đến vụ 9 ha rừng phòng hộ rất xung yếu bị chết do úng thủy ở khu du lịch Khai Long, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau, hai kiểm lâm địa bàn bị đề nghị kiểm điểm.

Ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, cho biết: “Hai kiểm lâm địa bàn có trách nhiệm kiểm tra đã không phát hiện rừng chết để báo cáo kịp thời. Hai kiểm lâm này giải thích rằng đó là khu du lịch, vào sợ người ta nghĩ mình hạch sách nầy nọ. Họ cũng nói, chủ khu du lịch Khai Long hay “méc” lãnh đạo tỉnh nên họ rất ngại vào khu vực này. Nhưng tôi không chấp nhận cách lý giải đó, đề nghị kiểm điểm hai đồng chí kiểm lâm này”.

Một góc khu rừng bị chết do úng thủy.

Như chúng tôi đã thông tin, ngày 7-2-2017, Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau có báo cáo UBND tỉnh trường hợp khu rừng phòng hộ rất xung yếu hơn 15 ha giao cho Công ty Công Lý bị chết 60% từ tháng 10-2016. Đến đầu tháng 1-2017, khi Công ty Công Lý có tờ trình xin khai thác khu rừng này trồng lại rừng đước cho đẹp, thì cơ quan chức năng mới phát hiện khu rừng bị chết, ở mức độ nghiêm trọng.