FHI 360 tuyển 02 vị trí

Tổ chức FHI 360 cần tuyển 02 vị trí:

  • 01 Chuyên gia tư vấn sức khỏe số cho chương trình Cải thiện sức khỏe (BHP). Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây. Hạn cuối nộp hồ sơ: 10/03/2020
  • 01 Cán bộ tư vấn – điều phối kỹ thuật. Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây. Hạn cuối nộp hồ sơ: 08/03/2020

Địa điểm làm việc: Hà Nội
Liên hệ: Vietnam.recruitment@fhi360.org