NPA tuyển Biên/Phiên dịch

Tổ chức Norwegian People’s Aid (NPA) cần tuyển 01 Biên/Phiên dịch, làm việc tại Quảng Trị.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email recruitment.vn@npaid.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 02/02/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.