UNDP Việt Nam tuyển tư vấn

Chương trình phát triển LHQ (UNDP) Việt Nam đang tuyển 01 chuyên gia tư vấn cho dự án “Hỗ trợ cải cách hành chính địa phương tại Việt Nam”. UNDP đã hỗ trợ chính phủ Việt Nam trong chương trình cải cách hành chính từ những năm 90. Trong giai đoạn mới 2012-2016, dự án cải cách hành chính địa phương (PAR MOHA) đã được đề xuất nhằm “đẩy nhanh cải cách hành chính, tăng cường hiệu quả các thủ tục hành chính”

Để  thực hiện dự án, UNDP cần tuyển 01 vị trí chuyên gia tư vấn, phát triển dự án trên 4 địa bàn chính là Đà Nẵng, Cần Thơ, Bắc Giang và Hà Tĩnh. Quá trình tuyển chọn sẽ dựa trên nguyên tắc cạnh tranh theo các tiêu chí của UNDP.

Thông tin chi tiết thêm về công việc có thể được tìm thấy tại website của UNDP:

http://www.undp.org.vn/detail/get-involved/undp-opportunities/undp-opportunities-details/?contentId=4144&languageId=1

Xin gửi hồ sơ xin việc và CV tới:

Ms. Le Tuyet Sinh at le.tuyet.sinh@undp.org

Procurement Unit, UNDP Viet Nam

Hạn cuối nộp hồ sơ là 9 giờ sáng, 24/10/2011 (giờ Hà Nội).