Chống ô nhiễm khí trời, Bắc Kinh lập đội bài trừ nướng thịt

ThienNhien.Net – Bất lực vì thủ đô Trung Quốc và hơn 20 thành phố lớn bị ô nhiểm mức độ đỏ suốt nhiều tuần lễ, chính quyền Bắc Kinh thông báo giải pháp mới.

Trên một trục lộ Bắc KInh, ngày 05/01/2017 – Reuters.

Bất lực vì thủ đô Trung Quốc và hơn 20 thành phố lớn bị ô nhiểm mức độ đỏ suốt nhiều tuần lễ, chính quyền Bắc Kinh thông báo giải pháp mới. Các biện pháp này như thế nào, hãng AP tường thuật.

Trong cuộc họp với lực lượng cảnh sát hôm thứ bảy 7/1/2016, chủ tịch thành phố Bắc Kinh, Thái Kỳ, thông báo một loạt biện pháp chống tệ nạn khói bụi bao trùm thủ đô, một thảm họa môi trường và sức khỏe.

Các biện pháp này gồm đóng cửa 500 nhà máy, canh tân 2.500 công xưởng, cấm 300.000 xe hơi gây ô nhiễm vào thủ đô kể từ tháng hai.

Tuy nhiên, biện pháp được xem là mũi nhọn để đạt chỉ tiêu giảm 30% lượng than tiêu thụ trong năm 2017 này là thành lập đội cảnh sát môi trường “chống nướng thịt ngoài trời, đốt nhiên liệu thực vật..”, theo bản tin của Tân Hoa.

Ô nhiễm đã trở thành một đại nạn cho Trung Quốc, hậu quả của chính sách chạy theo tỷ lệ tăng trưởng bằng mọi giá. Khi ô nhiểm không khí lên đến báo động đỏ là phải đóng cửa trường học, công xưởng, phi trường ngưng hoạt động.

Trong lần báo động hồi tuần này, chính quyền đã tịch thu cả vĩ nướng thịt trong các nhà hàng.

Theo AP, vấn đề nan giải của chính quyền Trung Quốc là không trừ được căn nguyên của nạn ô nhiểm. Nguồn cội đó là hàng ngàn nhà máy chạy bằng than và lượng xe hơi qua nhiều và quá cũ kỹ. Không ra biện pháp triệt để để bài trừ ô nhiễm thì bị dân chúng lên án, óan than, còn dẹp hết các công ty thải khói bụi thì tăng trưởng kinh tế giảm xuống.