Nâng độ che phủ rừng ven biển đến năm 2020 lên 19,5%

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2020.

Mục tiêu của đề án là nâng tổng diện tích rừng ven biển đến năm 2020 lên 356.753ha, độ che phủ rừng ven biển lên 19,5%. Mục tiêu chung của đề án là phát huy chức năng phòng hộ của rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ hệ thống đê biển, cơ sở hạ tầng, bảo tồn đa dạng sinh học; góp phần phát triển kinh tế, xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh.

Cụ thể, đề án đặt mục tiêu bảo vệ diện tích rừng ven biển hiện có 310.695ha; trồng mới 46.058ha, nâng tổng diện tích rừng ven biển đến năm 2020 lên 356.753ha và độ che phủ rừng ven biển từ 16,9% (năm 2014) lên 19,5% vào năm 2020.