Tăng cường sức chống chịu vùng ven biển Việt Nam, Campuchia và Thái Lan

ThienNhien.Net – Trong khuôn khổ thực hiện Dự án “Tăng cường sức chống chịu vùng ven biển Việt Nam, Campuchia và Thái Lan”, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang được Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) tại Việt Nam chọn là địa phương để triển khai dự án.

(Ảnh minh họa: Trần Đình Hà)

Ngày 19/11, tại xã Bình Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh phối hợp với Văn phòng IUCN tại Việt Nam tổ chức cuộc họp với chính quyền địa phương và nhân dân xã Bình Sơn nhằm tham vấn ý kiến, góp phần bổ sung, hoàn thiện kế hoạch thực hiện dự án trước khi trình cơ quan quản lý phê duyệt.

Buổi họp đã lắng nghe báo cáo kết quả đánh giá tính dễ tổn thương và năng lực thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu và tham vấn ý kiến cộng đồng nhằm thống nhất về các vấn đề ưu tiên cần giải quyết tại địa phương. Các vấn đề này được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên như sau:

– Phối hợp với Hội Phụ nữ huyện, xã tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trong vấn đề Biến đổi khí hậu và cơ chế đồng quản lý bảo vệ môi trường;

– Hỗ trợ Nước sạch và vệ sinh môi trường, trong đó có nhà vệ sinh.

– Đào tạo việc làm, đa dạng hóa sinh kế đối với phụ nữ trong vùng dự án;

– Phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ Hòn Đất có kế hoạch thí điểm trồng thêm rừng ngập mặn khu vực ven biển Bình Sơn để hạn chế gió bão và xói lở, kết hợp cộng đồng khôi phục những đoạn sắp bị lở ven bờ;

– Phục hồi nguồn tài nguyên thủy sản trước nguy cơ khai thác ngày càng cạn kiệt; thực hiện nghiêm chính sách chế tài trong khai thác thủy sản.