Hành trình thanh niên Đồng bằng Sông Cửu Long lần 2

Nhóm Thanh Niên Đồng Bằng sẽ chuyến thực tế 3 ngày để học tập về vấn đề Quản lý nước, Du lịch cộng đồng và vấn đề giới. Nhóm sẽ hỗ trợ 22 bạn thanh niên, tuổi từ 16- 35 đến từ các tỉnh thành tại đồng bằng Sông Cửu Long, có nhiệt huyết tuổi trẻ và ý tưởng thay đổi vấn đề xã hội- môi trường tại quê hương mình.Hành trình Liên Kết Thanh Niên

Đồng Bằng Lần 2- 2016 – YEM – lần 2 bắt đầu từ 30-31/12/2016- 01/01/2017 qua các địa danh Miền Tây: Cần Thơ- Tp. Vĩnh Long- Tp. Bến Tre-Châu Thành- Bình Đại-

Thạnh Phú- Mỏ Cày- Tp. Trà Vinh- Cầu Ngang- Tiểu Cần – Trà Ôn- Bình Minh và Cần Thơ.

Thời gian nhận đăng ký: hết ngày 20/12/2016.

Form đăng ký: Tại đây

Chi tiết thông vui lòng xem tại đây hoặc liên hệ chúng tôi qua email: deltayouthvietnam@gmail.com