Tiêu hủy hải sản nhiễm độc đảm bảo theo quy định về bảo vệ môi trường

ThienNhien.Net – Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về thống kê, chi trả tiền bồi thường thiệt hại và các giải pháp ổn định đời sống, sản xuất kinh doanh cho nhân dân 04 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn các tỉnh thực hiện quy trình tiêu hủy hải sản nhiễm độc đảm bảo theo quy định về bảo vệ môi trường.

Người dân vớt cá bị chết từ các lồng, bè tập trung lại để chờ xử lý.
Người dân vớt cá bị chết từ các lồng, bè tập trung lại để chờ xử lý.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh triển khai hỗ trợ, đền bù cho người dân, đồng thời niêm phong số lượng hải sản nhiễm độc để phục vụ công tác tiêu hủy; tổ chức triển khai tiêu hủy hải sản nhiễm độc theo đúng quy trình và tiêu chí xử lý hải sản nhiễm độc bằng phương pháp chôn lấp an toàn do Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn và báo cáo kết quả việc tiêu hủy về Bộ trước ngày 05/12/2016.

Quy trình hướng dẫn quy định rõ các yêu cầu về hố chôn lấp; bảo đảm hải sản nhiễm độc phải được cho vào thùng kim loại hoặc thùng nhựa đậy kín, có nắp chống được va đập, không bị rò rỉ khi vận chuyển; thu gom, vận chuyển hải sản nhiễm độc bằng phương tiện vận chuyển bảo đảm không rơi vãi, rò rỉ trong quá trình vận chuyển về địa điểm chôn lấp; việc tiêu hủy phải bảo đảm vệ sinh môi trường và có cắm biển báo để người dân biết không đến gần khu chôn lấp.

Kinh phí tiêu hủy hải sản nhiễm độc được sử dụng từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

Các tỉnh lập kế hoạch cụ thể về việc tiêu hủy hải sản nhiễm độc (nêu rõ thời gian, địa điểm, đơn vị chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển hải sản nhiễm độc đến nơi tiêu hủy…, đồng thời giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối phối hợp với Bộ để giám sát quá trình tiêu hủy.