Cụm công nghiệp phải đảm bảo tối thiểu chiếm 10% diện tích cây xanh

ThienNhien.Net – Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư 31/2016/TT-BTNMT quy định một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, trong đó quy định diện tích cây xanh trong phạm vi cụm công nghiệp tối thiểu phải chiếm 10% tổng diện tích của toàn bộ cụm công nghiệp.

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài có liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường cụm công nghiệp; khu kinh doanh, dịch vụ tập trung; làng nghề; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây viết tắt là cơ sở).

Theo nội dung thông tư, việc quy hoạch các khu chức năng và loại hình sản xuất trong cụm công nghiệp phải bảo đảm giảm thiểu ảnh hưởng của các loại hình sản xuất gây ô nhiễm với các loại hình sản xuất khác; đảm bảo thuận lợi cho công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.

Ảnh minh họa: Hùng Võ/Vietnam+
Ảnh minh họa: Hùng Võ/Vietnam+

Bên cạnh đó, quy hoạch xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp phải có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường bảo đảm yêu cầu theo quy định. Trong đó, diện tích cây xanh trong phạm vi cụm công nghiệp tối thiểu chiếm 10% tổng diện tích của toàn bộ cụm công nghiệp.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định về bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong quản lý nước thải, chất thải rắn, khí thải, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ và các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với hoạt động chuyển giao nước thải không nguy hại để xử lý.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2016.