200 ha san hô bị chết tại Côn Đảo tự phục hồi

ThienNhien.Net – Ngày 23-11, theo Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, hiện khoảng 200 ha diện tích san hô tại các khu vực biển Côn Đảo trước đây bị tẩy trắng đã tự phục hồi.

Trước đó, vào khoảng tháng 5-2016, tại vùng biển Côn Đảo xảy ra hiệntượng san hô bị tẩy trắng (bleanching) và chết khoảng 400 ha, tương đương 20% tổng diện tích san hô (khoảng 2.000 ha).

Tám khu vực chính san hô bị tẩy trắng và chết bao gồm: khu vực biển Côn Sơn, hòn Tài, hòn Bảy Cạnh, hòn Cau, hòn Đầm Tre, hòn Tre lớn, hòn Tre nhỏ và Ông Đụng. Bị tẩy trắng và chết nhiều nhất là các loài san hô cành, san hô khối, san hô phiến và san hô nấm.

Theo Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, nguyên nhân san hô bị chết do bị ảnh hưởng của hiện tượng nước biển tại vùng biển Côn Đảo nóng lên bất thường. Điều này khiến tảo bị chết kéo theo một diện tích lớn san hô bị chết tạm thời (gọi là hiện tượng san hô bị tẩy trắng).

Đến cuối tháng 10-2016, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo phối hợp với Viện Hải dương học Nha Trang tiến hành khảo sát lại thấy khoảng 200 ha diện tích san hô tại các khu vực biển Côn Đảo đã tự phục hồi. Đầu năm 2017, đề án ứng dụng công nghệ phục hồi san hô cứng tại Côn Đảo sẽ được triển khai để trồng phục hồi diện tích san hô còn lại.