WVV tuyển Trợ lý Dự án

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVV) đang tuyển 01 Trợ lý Dự án Lâm thời làm việc trong vòng 07 tháng tại tỉnh Hưng Yên.

Ứng viên quan tâm xem thông tin chi tiết và nộp hồ sơ Online tại đây.

Liên hệ để biết thêm chi tiết:

Ban Con người và Văn hóa
Tổ chức Tầm Nhìn Thế giới, tầng 4, toà nhà HEAC, 14-16 Hàm Long, Hà Nội
Điện thoại: 04.39439920 (Máy lẻ: 123)

Hạn chót nộp hồ sơ: 28/11/2016.