PSI tuyển tư vấn

Tổ chức Dịch vụ Dân số Quốc tế (PSI) cần tuyển tư vấn làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: Trước 16h00 ngày 19/10/2011.

Thông tin chi tiết xem tại đây.