CARE tuyển Chuyên gia

Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam đang tuyển Chuyên gia đánh giá thị trường chuối và đưa ra khuyến nghị cho giải pháp dựa vào thị trường trong sản xuất chuối tại Bắc Kạn.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ bằng Tiếng Anh đến địa chỉ email trinhthihong.tham@careint.org, ghi rõ “WEAVE Market Analysis” trong tiêu đềtrước ngày 25/11/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.