ACT tuyển Chuyên gia tư vấn nghiên cứu

Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị (ACT) tuyển 01 Chuyên gia tư vấn nghiên cứu cho dự án “ Đại học không giảng đường”

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ về địa chỉ email: vidothi@gmail.com

Hạn chót: 02/08/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.