Quốc hội sắp chất vấn về các dự án nghìn tỷ thua lỗ

ThienNhien.Net – Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh sẽ là thành viên đầu tiên của Chính phủ đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh.
Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh.

Theo chương trình, sáng thứ ba, ngày 15/11, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh sẽ là thành viên đầu tiên của Chính phủ đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Các bộ trưởng, trưởng ngành cùng tham gia trả lời chất vấn gồm Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công an, Quốc phòng.
Đồng thời, các bộ trưởng, trưởng ngành khác và Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trả lời về những nội dung liên quan thuộc trách nhiệm của mình (nếu có).

Nội dung chất vấn dự kiến bao gồm việc đánh giá tổng thể, phương án xử lý các dự án, nhà máy thua lỗ, kém hiệu quả, các dự án đã có quyết định đầu tư nhưng không triển khai, để hoang hóa, lãng phí; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng sẽ phải đưa ra các giải pháp củng cố hệ thống bán lẻ hàng hóa thích ứng với hội nhập quốc tế; kiểm soát kinh doanh đa cấp; quản lý thị trường, phòng, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc.

Bên cạnh đó, các câu hỏi chất vấn cũng sẽ yêu cầu người đứng đầu ngành công thương trình bày về các chính sách đột phá phát triển ngành ô tô theo định hướng đầu tư của Nhà nước và các cam kết hội nhập quốc tế. Phương án tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng, quy hoạch các công trình thủy điện, thủy lợi và đảm bảo an toàn xả lũ trong thời gian tới.

Xử lý chất thải công nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu

Người trả lời chất vấn tiếp theo là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Các Bộ trưởng, Trưởng ngành cùng tham gia trả lời chất vấn: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công an, Xây dựng, Văn hóa, thể thao và du lịch. Các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác và Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trả lời về những nội dung liên quan thuộc trách nhiệm của mình (nếu có).

Nội dung chất vấn bao gồm việc thực hiện chính sách, pháp luật về xử lý chất thải của các cơ sở công nghiệp, dịch vụ, làng nghề, khu dân cư. Việc xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong các dự án để xảy ra sự cố môi trường; Giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu; Việc quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản.

Cải cách, đổi mới giáo dục

Người trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ. Các Bộ trưởng, Trưởng ngành cùng tham gia trả lời chất vấn: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động, thương binh và xã hội, Khoa học và Công nghệ. Các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trả lời về những nội dung liên quan thuộc trách nhiệm của mình (nếu có).

Nội dung chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm các nội dung: Tình hình thực hiện chương trình cải cách giáo dục và đào tạo, đổi mới giáo dục cơ bản, toàn diện,đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội.

Thực hiện phân luồng cho học sinh cấp phổ thông để định hướng nghề nghiệp; Công tác quản lý chất lượng đào tạo, nhất là chất lượng đào tạo của các trường đại học do địa phương quản lý; giải pháp quản lý chất lượng giáo dục đại học, gắn đào tạo với quy hoạch, dự báo và sử dụng nguồn nhân lực.

Việc thực hiện đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, giảm áp lực và tốn kém cho xã hội; giải pháp để ổn định việc tổ chức thi tốt nghiệp phổ thông và đại học trong giai đoạn 2016-2020.

Tinh giản biên chế, đổi mới công tác cán bộ

Người trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Các Bộ trưởng, Trưởng ngành cùng tham gia trả lời chất vấn: Kế hoạch và  đầu tư, Tài chính, Công thương, Thanh tra Chính phủ. Các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác và Phó thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình trả lời về những nội dung liên quan thuộc trách nhiệm của mình (nếu có).

Nội dung chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ bao gồm: Vấn đề tinh giản biên chế, thực hiện đề án vị trí việc làm; giải pháp cải cách tiền lương, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật công vụ, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chỉ số hài lòng của Nhân dân trong đánh giá chế độ công vụ, công chức; đổi mới công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những nội dung thuộc trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến các nhóm vấn đề đã chất vấn trong ngày 2 ngày 15 và 16/11/2016.

Sau phần trả lời của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Nguồn: