Giảm nhẹ rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng dân cư

ThienNhien.Net – “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng dân cư” chính là mục tiêu của hai dự án giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho cộng động dân cư vừa được Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam triển khai cho ba tỉnh khu vực ĐBSCL là: Kiên Giang, An Giang và Cà Mau.

Cửa biển thành phố Rạch Giá thường bị ngập vào đỉnh triều cường tháng 10 – 11 hàng năm (Ảnh: H.A)

Trong đó, dự án tăng cường kỹ năng phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai do Cơ quan phát triển Đức tài trợ được thực hịên trong thời gian 5 tháng với tổng kinh phí 205 ngàn euro. Dự án này sẽ triển khai tại 3 tỉnh gồm: Kiên Giang, An Giang và Bạc Liêu.

Riêng dự án giảm nhẹ rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng gắn với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL do Hội chữ thập đỏ Úc hỗ trợ sẽ thực hịên tại 15 xã thuộc 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang. Tổng kinh phí thực hịên dự án này 22 tỷ đồng, triển khai trong thời gian 33 tháng.

Cả 2 dự án đều nhằm nâng cao năng lực về kiến thức, kỹ năng, phương pháp cho cộng đồng để nhận thức được hiểm hoạ từ đó có những ứng phó thích hợp, hiệu quả với các tác động của biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro do thiên tai gây ra.

Trước đó, Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Vịêt Nam cũng vừa triển khai thực hịên một dự án tương tự tại tỉnh Cà Mau với kinh phí hơn 7 tỷ đồng. Những dự án như thế này góp phần rất lớn trong vịêc nâng cao kiến thức về biến đổi khí hậu cho người dân và cả chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Hữu Thắng – Phó trưởng ban Quản lý thảm họa của Hội chữ thập đỏ Vịêt Nam cho biết thêm, các tỉnh được chọn là những tỉnh thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai do tác động của biến đổi khí hậu. “Chúng tôi đang tính tới triển khai ở 13 tỉnh ĐBSCL. Không chỉ nâng cao nhận thức cho cộng đồng mà chúng tôi còn đào tạo các đội cộng đồng (chúng tôi gọi là đội phản ứng nhanh) và hỗ trợ trang thiết bị cho các đội phản ứng nhanh này để giúp cho chính quyền địa phương thực hịên 4 tại chỗ rất nhanh chóng” – ông Thắng chia sẻ./.