Tuyên Quang: Cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững

ThienNhien.Net – Từ đầu năm 2015 đến nay, Tuyên Quang đã có 7 Cty TNHH MTV lâm nghiệp và Cty lâm nghiệp được cấp chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn của Hội đồng quản trị rừng thế giới (FSC), với tổng diện tích 14.962 ha rừng.

Để nâng cao giá trị sản xuất lâm nghiệp, tăng cường quản lý và phát triển rừng bền vững, tỉnh Tuyên Quang đang thực hiện cấp chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn của Hội đồng quản trị rừng Thế giới (FSC) cho rừng trồng, bước đầu giúp nông dân thuận tiện trong quản lý, canh tác, khai thác các sản phẩm từ rừng và phục vụ xuất khẩu lâm sản.

Ban đầu, Cty cổ phần Woodsland, Viện Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng đã tổ chức tập huấn về quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng quốc tế FSC cho lãnh đạo, cán bộ nghiệp vụ, chuyên viên một số cơ quan quản lý nhà nước, các công ty lâm nghiệp, một số chủ rừng và các xã. Từ đó, lan tỏa đến người dân có rừng, giúp họ hiểu về lợi ích khi được cấp chứng chỉ quản lý rừng.

Khi người dân hiểu về lợi ích từ chứng chỉ rừng, nhiều doanh nghiệp, người dân là chủ rừng đã nhận đăng ký. Do đó, từ đầu năm 2015 đến nay, Tuyên Quang đã có 7 Cty TNHH MTV lâm nghiệp và Cty lâm nghiệp được cấp chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn của Hội đồng quản trị rừng thế giới (FSC), với tổng diện tích 14.962 ha rừng. Tuyên Quang đang phấn đấu đến hết năm 2016, sẽ có khoảng 1.000 ha rừng được cấp chứng chỉ.