ChildFund tuyển Tư vấn

ChildFund Australia đang tuyển Tư vấn đánh giá dự án Pass it Back – thể thao vì phát triển – dành cho đối tượng thanh niên lại Lào, Việt Nam và Philippines.

Ứng viên quan tâm gửi đề xuất tới Rouena Clemente Getigan tại rclemente@childfund.org.au trước ngày 14/11/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.