Oxfam tuyển Tư vấn

Tổ chức Oxfam tại Việt Nam đang tuyển 01 Tư vấn thực hiện nghiên cứu “project baseline”.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email ha.dothuy@oxfamnovib.nl

Hạn chót nộp hồ sơ: 17:00 ngày 15/05/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.