FOUR PAWL Viet tuyển Trợ lý

FOUR PAWL Viet đang tuyển 01 Trợ lý giám đốc kiêm Kế toán, làm việc trong 6 tháng tại Ninh Bình.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến địa chỉ email Finance@lionsrock.org trước ngày 28/10/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.