WB tuyển Chuyên gia tư vấn

Ngân hàng Thế giới đang tuyển một số Chuyên gia tư vấn cấp cao về tổ chức nhằm hỗ trợ thực hiện Chương trình hành động về Giới của EVN.

Ứng viên quan tân gửi đề xuất tới Ms. Vũ Thùy Dung, địa chỉ email: dvu1@worldbank.org.

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/10/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.