LIN tuyển Quản lý truyền thông và gây quỹ

Tổ chức LIN tại Việt Nam đang tuyển 01 Cán bộ Quản lý truyền thông và gây quỹ, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email hr@LINvn.org trước ngày 10/11/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.