Oxfam tuyển nhiều vị trí

Tổ chức Oxfam tại Việt Nam cần tuyển:

01 Điều phối viên truyền thông

01 Cán bộ phụ trách chiến dịch công lý thực phẩm và khí hậu ở châu Á

01 Cán bộ phụ trách chiến dịch Bất bình đẳng ở châu Á

01 Cán bộ phụ trách chính sách và nghiên cứu ở châu Á

Hạn chót nộp hồ sơ: 10/03/2017