Golden West tuyển Cán bộ dự án

Quỹ nhân đạo Golden West đang tuyển 01 Cán bộ dự án, làm việc tại tỉnh Quảng Bình.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email vietnam.office@goldenwesthf.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 15/03/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.