Nông sản nhập khẩu vào Indonesia phải thông báo cho cơ quan kiểm dịch

ThienNhien.Net – Tin từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), Bộ Nông nghiệp Indonesia mới cập nhật những chính sách xuất nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp khi nhập khẩu vào nước này gồm quy định về kiểm soát an toàn thực phẩm và xuất khẩu thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thực vật; quy định nhập khẩu thịt không xương; sản phẩm từ thịt động vật…

Hiện có 10 phòng kiểm nghiệm của Việt Nam được Indonesia công nhận. Ảnh internet.
Hiện có 10 phòng kiểm nghiệm của Việt Nam được Indonesia công nhận. Ảnh internet.

Theo đó, các sản phâm nông sản, thực phẩm có nguồn gốc thực vật trước khi nhập khẩu vào Indonesia phải tuân theo quy định sau:

Nếu được nhập khẩu từ nước đã được Indonesia công nhận Hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm, trước khi sản phấm được đưa lên phương tiện vận chuyển để xuất khẩu, doanh nghiệp phải thực hiện “thông báo trước” về lô hàng thông qua trang web chính thức của Cơ quan Kiểm dịch Nông nghiệp Indonesia (IAQA) http://www/karantina.deptan.go.id hoặc vào trực tiếp trang web http://notice.karantina.peitanian.go.id.

Nếu được nhập khẩu từ nước chưa được Indonesia công nhận Hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm nhưng đã có Phòng kiểm nghiệm được Indonesia công nhận thì trước khi xuất khẩu, doanh nghiệp phải thực hiện “thông báo trước” về lô hàng thông qua trang web chính thức của Cơ quan Kiểm dịch Nông nghiệp Indonesia (IAQA) http://www/karantina.deptan.go.id hoặc vào trực tiếp trang web http://notice.karantina.pertaniango.id. Cùng với đó, hàng hóa này phải có Giấy chứng nhận phân tích (CoA) kèm theo từng lô hàng xuất khẩu.

Giấy chứng nhận CoA phải được cấp bởi Phòng kiểm nghiệm đã được đăng ký với IAQA và được IAQA công nhận. Giấy chứng nhận CoA phải có đầy đủ thông tin sản phẩm, chủ sở hữu của sản phấm, tính chất sản phẩm, ngày kiểm nghiệm, phương pháp thử, kết quả phân tích và chứng nhận đảm bảo tuân thủ yêu cầu an toàn thực phẩm của Indonesia.

Hiện nay, Cơ quan có thẩm quyền của Indonesia đã công nhận danh sách 10 phòng kiểm nghiệm của Việt Nam được thực hiện phân tích chỉ tiêu an toàn thực phẩm sản phẩm nông sản có nguồn gốc thực vật xuất khẩu sang Indonesia.

Bộ Nông nghiệp Indonesia cũng quy định, các doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu thịt không xương vào Indonesia cần có giấy chứng nhận sức khỏe động vật, giấy chứng nhận kiểm dịch của nước sở tại và chứng chỉ Halal do cơ quan có thầm quyền của Indonesia cấp.

Các doanh nghiệp nhà nước Indonesia trước khi nhập khẩu phải xin giấy giới thiệu từ Bộ Nông nghiệp Indonesia và giấy phép nhập khẩu của Bộ Thương mại Indonesia. Các sản phẩm nhập khẩu phải được bảo quản trong tủ đá lạnh, khi phân phối tiêu dùng cần phải ghi rõ thời gian sử dụng nhàm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.

Với các sản phẩm từ thịt động vật, Indonesia yêu cầu trước khi xuất nhập khẩu cần có chứng nhận của cơ quan kiểm dịch sở tại (đối với nhập khẩu) và cơ quan kiểm dịch nước xuất khẩu sang (đối với xuất khẩu). Tiêu chuẩn Halal phải được cơ quan có thẩm quyền cấp và các điều kiện khác sẽ được áp dụng tùy theo quy định của nước nhập khâu.