Hội nghị thượng đỉnh về phát triển bền vững – 2007

Thiennhien.net – Trong 3 ngày từ 22 đến 24//1/2007, hội nghị thượng đỉnh về phát triển bền vững đã diễn ra tại Niu Đê-li, Ấn Độ.

Các đại biểu và các nhà lãnh đạo cấp cao đã tập trung thảo luận vào 8 chủ đề lớn: Rút ngắn khoảng cách Mục tiêu thiên niên kỷ, thay đổi khí hậu và con người, đáp ứng các nhu cầu về năng lượng, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, khoa học công nghệ cho người nghèo, đánh giá các chương trình phát triển bền vững, các vấn đề phát triển cho châu Phi và xây dựng các hệ thống quản lý nguồn tài nguyên nước.
Tại hội nghị, giải thưởng dành cho nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển bền vững đã được trao cho Arnold Schwarzeneger, thống đốc bang California, Mỹ. Ông có công lớn trong việc xây dựng các quy định về khí thải ngay tại địa phương mình.