Lập Hội đồng thẩm định tiềm năng bauxite Tây Nguyên và cả nước

ThienNhien.Net – Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo “Điều tra, đánh giá tổng thể tiềm năng tài nguyên quặng bauxite, quặng sắt laterit miền Nam Việt Nam” để làm cơ sở cho việc lập quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa: TTXVN
Báo cáo kết quả điều tra, đánh giá tổng thể tiềm năng tài nguyên quặng bauxite, quặng sắt laterit miền Nam Việt Nam là sản phẩm của Đề án “Điều tra đánh giá tổng thể tiềm năng tài nguyên quặng bauxite, quặng sắt laterit miền Nam Việt Nam” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2034/QĐ-TTg, ngày 15/11/2011.

Đề án nhằm đánh giá tổng thể tiềm năng tài nguyên quặng bauxite, quặng sắt laterit trong đới phong hóa bazan có tuổi Neogen, Pleistocen làm cơ sở lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng bauxite, quặng sắt phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội vùng Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

Theo kế hoạch, Đề án được thực hiện tại 7 vùng, với tổng diện tích điều tra hơn 11.884 km2 trên địa bàn các tỉnh: Kon Tum; Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước.

Hội đồng thẩm định sẽ do ông Đỗ Cảnh Dương, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam làm Chủ tịch.

Tham gia Hội đồng thẩm định còn có đại diện Trường Đại học Mỏ – Địa chất; Tổng hội Địa chất Việt Nam; đại diện Vụ Công nghiệp nặng thuộc Bộ Công Thương, và các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trên cơ sở được giao, Hội đồng thẩm định sẽ có trách nhiệm nghiên cứu kết quả điều tra, đánh giá tổng thể tiềm năng tài nguyên quặng bauxite, quặng sắt laterit miền Nam Việt Nam để làm cơ sở cho việc lập quy hoạch thăm dò, khai thác đảm bảo chất lượng và phát triển bền vững.