VDF tuyển Tư vấn

Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam (VDF) tuyển 01 Tư vấn phát triển đề xuất về dự trữ sinh quyển.

Các ứng viên quan tâm gửi hồ sơ (tiếng Anh) về địa chỉ email: winrockvfd@gmail.com

Hạn chót: 17:00 ngày 14/06/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.