WVV tuyển giám đốc

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVV) đang tuyển 01 giám đốc, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ online tại đây.

Liên hệ để biết thêm chi tiết:

Ban Con người và Văn hóa – Tổ chức Tầm nhìn Thế giới, Tầng 4, tòa nhà HEAC, 14-16 Hàm Long, Hà Nội.

Điện Thoại: 04.39439920(Máy lẻ: 121)   Email: job_application@wvi.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 05/03/2017