Rà soát các cơ sở có nguồn thải lớn ra sông, biển

ThienNhien.Net – Ngày 6-5, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Trần Hồng Hà đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển, ven các sông lớn lập danh sách các cơ sở có nguồn thải lớn để kiểm tra.

Bộ TN-MT sẽ rà soát các cơ sở có nguồn thải lớn ra sông, ra biển
Bộ TN-MT sẽ rà soát các cơ sở có nguồn thải lớn ra sông, ra biển

Bộ trưởng Trần Hồng Hà chỉ đạo Tổng cục Môi trường khẩn trương trình Lãnh đạo Bộ ký văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển, ven các sông lớn rà soát lập danh sách các cơ sở có nguồn thải lớn, kiểm tra báo cáo Bộ TN-MT.

Bộ trưởng Bộ TN-MT cũng yêu cầu khẩn trương làm rõ nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước được các phương tiện truyền thông phản ánh, cụ thể là tại hồ Ngọc Khánh (Hà Nội), sông Bưởi (Thanh Hóa) và kiểm tra phân tích mẫu nước ở Phước Thiện (Quảng Ngãi).

Cụ thể, Bộ trưởng cũng yêu cầu Sở TN-MT tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra, phân tích mẫu nước để công bố chất lượng nước. Trường hợp ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân cần có giải pháp tìm kiếm nguồn nước để cung cấp nước sạch cho sinh hoạt đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân.

Các nhiệm vụ nêu trên phải được triển khai thực hiện ngay và báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện trong tháng 5 năm 2016, Bộ TN-MT nhấn mạnh.