CLB VIỆT NAM XANH Hưởng ứng ngày Thế giới không khói xe

Hiện nay CLB Việt Nam Xanh sắp tổ chức một chương trình :” Diễu hành hưởng ứng ngày không khói xe thế giới ,thăm,tổ chức trung thu,tặng quà và trồng cây tại Trung Tâm Bảo Trợ Số 3 “ vào ngày 23/09/2007. Mời tất cả các bạn tham gia vào CLB và chương trình trên.

CLB Việt Nam Xanh là 1 CLB Tình Nguyện được thành lập bởi các công dân Việt Nam trong và ngoài nước với mong muốn tập hợp những người bạn có cùng sở thích hoạt động xã hội .Nội dung và phương hướng hoạt động của CLB này là:
. Tổ chức các hoạt động về từ thiện và môi trường.
. Tổ chức các cuộc du lịch,dã ngoại,vui chơi,giải trí lành mạnh cho các thành viên.
. Xây dựng CLB trở thành một gia đình lớn cho tất cả các thành viên.
. Tham gia hợp tác với các tổ chức xã hội,tình nguyện khác.
với khẩu hiệu hành động : “CLB Việt Nam Xanh – Sống vì một Việt Nam tươi đẹp”.

Hiện nay CLB Việt Nam Xanh sắp tổ chức một chương trình “Diễu hành hưởng ứng ngày không khói xe thế giới ,thăm,tổ chức trung thu,tặng quà và trồng cây tại Trung Tâm Bảo Trợ Số 3” vào ngày 23/09/2007. Mời tất cả các bạn tham gia vào CLB và chương trình trên.

Để biết thêm thông tin mời các bạn vào Website : http://forum.vietnamxanh.org/